paramahamsa

VISHWANANDA

POZNAJ URZECZYWISTNIONEGO MISTRZA!

 

 

SPOTKANIE Z MISTRZEM

Wrodzoną naturą urzeczywistnionego Mistrza, który żyje w ciągłej jedności z Bogiem, jest całkowite poświęcenie się służbie ludzkości, aby każdy mógł odnaleźć sens życia i prawdziwe szczęście.

Kimś takim jest Paramahamsa Vishwananda i właśnie to czyni go tak wyjątkowym!

Spotkanie takiego Mistrza i przyjęcie jego błogosławieństwa, zwanego Darszanem, jest niezwykle rzadką i cenną okazją.

„Moją misją jest otwieranie ludzkich serc, aby wszyscy rozpoznali i zaakceptowali wieczną Boską Miłość, która wypełnia nas wszystkich”.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: